Tot slot: creatiever denken over regio- en organisatiegrenzen heen

In een reeks van zeven interviews namen we je mee in de praktijk van de dienstverlening. Wat blijkt nog lastig en op welke manier kan VUM helpen? We spraken met verschillende mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de gemeente, UWV, bij een leerwerkbedrijf of werkgevers vertegenwoordigen. Vanuit hun ervaringen vroegen wij aan hen waar zij tegenaan lopen in hun werk en wat beter kan. En daar kunnen wij van leren. In dit artikel zetten we de uitdagingen en beste tips voor je op een rijtje. 

Slotartikel interviewreek

De opdracht van VUM is zorgen voor meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Om zo te zorgen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature. Hiermee hoopt VUM een uitkomst te bieden voor verschillende systemen waar verschillende organisaties mee werken. 

Aandacht voor talent en vaardigheden

De juiste persoon vinden voor de juiste vacature is lang niet altijd even makkelijk. Hiervoor is het belangrijk om oog te hebben voor talenten en vaardigheden die niet af te leiden zijn van diploma’s. Het registreren van wat kandidaten wel kunnen in plaats van niet, komt hierbij steeds als aandachtspunt terug in de dienstverlening. Conny Schiere, manager bij het Leerwerkloket Zwolle, zegt hierover bijvoorbeeld dat mensen vaak meer kunnen dan wat ze aan opleiding hebben: ‘Een certificaat of diploma zegt niet altijd alles over wat een kandidaat kan.’

Om de uitwisseling van matchingsgegevens te verbeteren, ontwikkelt het programma VUM niet alleen een uitwisselingsmechanisme maar ook gegevensstandaarden. Hierin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en in welke terminologie. Zo ontstaat voor verschillende dienstverleners op de arbeidsmarkt een gemeenschappelijke taal waarmee zij elkaars gegevens beter kunnen benutten. Behalve gebruikelijke harde eisen zoals diploma’s en werkervaring, beschrijft de uniforme vacaturestandaard ook skills: competenties en vaardigheden. Zo zijn er meer matches mogelijk en kunnen ook werkzoekenden zonder diploma’s of formele werkervaring beter aan vacatures gekoppeld worden.

Gegevens goed bijhouden

Als je het aan jobcoach Danny Blom vraagt, begint beter matchen bij het goed bijhouden van gegevens. ‘VUM vergt ook discipline van de gebruikers. Als er geen gegevens worden ingevuld, gaat het namelijk niet werken. Aan de ene kant moeten de gegevens van de kandidaten ingevuld worden. En ook van de werkgeverskant moet dat gebeuren. Alleen zo is de informatie zo actueel mogelijk en heb je er iets aan.’

Ronald van Ammers, senior adviseur Werkgeversdiensten, sluit zich daarbij aan. VUM is volgens hem niet alleen een technisch koppeling, maar legt vooral de nadruk op het belang van samenwerken met verschillende organisaties binnen de dienstverlening. ‘Samenwerken aan de voorkant wordt steeds belangrijker door al die verschillende procedures en regels die er zijn. VUM is de achterkant, maar wij moeten zorgen voor de input aan de voorkant’, concludeert hij. ‘Het systeem waarin we werken is zo succesvol als we het zelf maken’, voegt Karin Terwindt, accountmanager functiecreatie, daar aan toe. 

Mensenwerk

Vaardigheden en competenties bijhouden is dus belangrijk. Maar daarnaast pleit Terwindt ervoor om in het bijhouden van gegevens meer te focussen op iemands interesses, vaardigheden en ambities. ‘Want wat iemand nu nog niet kan, kan en wil diegene misschien wel leren’, zegt ze. Dat werken in de dienstverlening mensenwerk blijft, is iedereen het met haar eens. Luisteren naar waar mensen blij van worden, wat ze kunnen, en wat ze nodig hebben, leidt vaker tot succes. En daarvoor is aandacht voor de mens essentieel. 

Het voordeel van matchen op basis van competenties is dat je op die manier kijkt of kandidaten passend kunnen worden. ‘Door iemands huidige vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden bij elkaar op te tellen, past een kandidaat misschien ineens wél goed bij een vacature’, zegt Hans Peters, adviseur werkgeversdiensten. Dat helpt werkgevers ook om beter om te gaan met de schaarste op de arbeidsmarkt, stelt hij. 

‘Kijken met andere ogen’, noemt Aart van der Gaag dat ook wel. Hij is boegbeeld van het project “Op naar de 100.000 banen” en heeft al heel wat initiatieven om de dienstverlening te verbeteren zien voorbijkomen. Goede kandidaten zijn er volgens hem altijd. ‘Zeker bij de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn opleidingen vaak gering. Terwijl er dan toch veel talent blijkt te zijn.’

Overstijgend denken binnen en buiten de regio

Het werkzoekendeprofiel van VUM is een set uniforme gegevens die gebruikt kunnen worden om werkzoekenden te zoeken en vindbaar te maken voor potentiële werkgevers door heel Nederland en over regio’s heen, zowel voor de publieke als de private sector. Mary van de Looij is adviseur bij het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten en ziet dat er in dit kader behoefte is aan om ook buiten de regio te kunnen kijken. En daar biedt VUM een oplossing voor. 

Ze geeft een voorbeeld van een werkgever die een nieuwe vestiging opent bij het station in Breda, waarvan de vacatures in Tilburg niet op de radar staan omdat Tilburg buiten de arbeidsmarktregio West-Brabant valt. Terwijl Tilburg maar tien minuten met de trein is vanaf Breda. ‘Als VUM ervoor kan zorgen dat die informatie wel naar boven komt, is dat natuurlijk interessant voor de uitvoering van iedereen die aan de bemiddeling werkt’, aldus Van de Looij.

Matchen makkelijker maken

Met creatiever denken is de dienstverlening dus heel wat geholpen. De focus op vaardigheden opent nieuwe mogelijkheden, waar ook bij VUM aandacht voor is in de gegevensstandaarden. Een ander belangrijk uitgangspunt is de informatie-uitwisseling tussen regio’s en organisaties. De samenwerking en input vanuit iedereen die in de dienstverlening werkt, is wel een belangrijke voorwaarde. Matchen blijft mensenwerk en aandacht voor de mens is hierbij van belang. De hoop is dat VUM het matchen makkelijker maakt.

Geleerde lessen uit de praktijk:
  1. Oog hebben voor talenten en vaardigheden die niet af te leiden zijn van diploma’s is belangrijk.
  2. Beter matchen begint bij het goed bijhouden van gegevens.
  3. Samenwerken in de arbeidsmarktregio aan de voorkant wordt steeds belangrijker door alle verschillende procedures en regels die er zijn.
  4. Wat iemand nu nog niet kan, kan diegene misschien wel leren. 
Tips van VUM om je voor te bereiden op de aansluiting:
  • In algemene zin is het goed om aandacht te hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens van de kandidaten en vacatures in overeenstemming met gegevenstandaarden van VUM. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanwezigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens. Meer informatie over kwaliteit en kwantiteit van gegevens kun je lezen op de website van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
  • Naast de aandacht voor de gegevens leert de ervaring dat het hebben van concrete samenwerkingsafspraken over de werkprocessen op het gebied van de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening het makkelijker maakt om matches te maken. 
  • Als jouw organisatie en organisaties waarmee jullie samenwerken nog geen software gebruiken om gegevens van kandidaten en vacatures bij te houden, kun je al wel op de door VUM voorgestelde wijze documenteren. Je volgt op die manier de gegevensstandaard in je documenten of spreadsheets. 
  • Overweegt je organisatie om nieuwe matchingssoftware aan te schaffen? Let bij de uitvraag of opdrachtverlening op of de softwareleverancier is aangesloten op VUM of zich aan het voorbereiden is op aansluiting. Onze technische coördinator helpt je graag verder en is te bereiken via onze website

Andere artikelen in deze reeks