‘Hoe beter de grove match is, hoe sneller ik de juiste persoon aan mijn opdrachtgever kan voorstellen’

Met welke uitdagingen hebben dienstverleners nu te maken? En hoe kan VUM daarbij helpen? In deze aflevering van de artikelenreeks over dienstverlening spreken we adviseur werkgeversdiensten Hans Peters, die heeft ervaren dat matchen de afgelopen 20 jaar niet makkelijker geworden is. ‘Veel werkgevers zijn op zoek naar een kandidaat die nu past. Maar ze moeten eigenlijk al langere tijd kijken naar kandidaten die passend kunnen worden gemaakt.’ 

Hans Peters

Hans Peters is al dertig jaar werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Hij werkte bij het Arbeidsbureau, CWI en UWV. Tegenwoordig werkt hij bij het Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond, waar hij als adviseur werkgeversdiensten onder andere werkgevers helpt hun vacatures te vervullen. ‘Ik werk daarbij in principe vanuit de vraag in de markt’, vertelt hij. ‘Mijn basis is de vacature. Ik wil het probleem van de werkgever oplossen. Daar help ik uiteindelijk natuurlijk ook een werkzoekende mee.’ 

‘Sommige mensen geven niet eens aan dat ze een rijbewijs hebben’

Mensen doen zichzelf tekort

Het vervullen van vacatures is lastiger geworden, merkt Peters op. Voor 2001 werden mensen die werk zochten ingeschreven door consultenten van het Arbeidsbureau. ‘Dat betekende dat matchen een stuk makkelijker was, omdat consulenten werkzoekenden toentertijd tot op taakniveau registreerden’, legt hij uit. ‘Sinds 2001 moeten werkzoekenden zelf hun profiel op Werk.nl invullen. Mensen bezoeken Werk.nl om hun inkomen veilig te stellen. Best veel van hen beseffen niet dat aandacht besteden aan een compleet en juist bemiddelingsprofiel ze kan helpen om weer snel aan de slag te komen. Ze doen zichzelf dan tekort. Ze vullen bijvoorbeeld slechts één opleiding in of maar een gedeelte van hun arbeidsverleden. Sommige mensen geven niet eens aan dat ze een rijbewijs hebben.’ 

Breed verspreid en helder verwoord

Het heeft ertoe geleid dat het lastiger matchen is - de profielen van kandidaten werken daar simpelweg niet goed genoeg voor. ‘Ik werk bijvoorbeeld met opdrachtgevers in de bouwsector. Ik heb weleens een vacature voor een timmerman gehad waarvoor ik iemand had gevonden waarvan ik zag dat hij lts had gedaan. Toen ik belde bleek hij hts gedaan te hebben en op zoek te zijn naar een functie als werkvoorbereider – een heel ander werkniveau.’ 

Om tijd te besparen aan zulke telefoontjes die op niets uitlopen en toch de juiste mensen voor vacatures te vinden, publiceert Peters zijn vacatures nu zo breed mogelijk en omschrijft hij ze zo goed mogelijk. Zo kunnen werkzoekenden zelf reageren. De meeste vacatures vult hij met hulp van collega’s in de werkzoekendedienstverlening. ‘Het is daarbij heel belangrijk dat ik mijn vacatures goed en helder onder de aandacht breng, zodat zij op het moment dat zij een werkzoekende spreken weten welke functies er bij mij vrij zijn.’ 

Gemankeerde gegevensset

Peters ziet veel kansen met VUM om het werk efficiënter te maken. ‘We werken met een zeer gemankeerde gegevensset op dit moment’, legt hij uit. ‘Als we samen een goede gegevensstandaard opstellen en zorgen dat gegevens ook op de juiste manier vastgelegd worden, zou dat het bemiddelingsproces zeker versnellen.’ 

Schaarste op de arbeidsmarkt

Op dit moment zijn diploma’s en werkervaring het belangrijkst om te registreren, maar als je het aan Peters vraagt komen daar juist ook competenties bij. ‘Ik merk dat werkgevers nog vaak blijven hangen in “heeft hij MBO-3-niveau gehaald?”. Dat is soms ook begrijpelijk, want diploma’s en certificaten zijn belangrijk als er iets misgaat. Als een onderhoudsbedrijf een machine heeft gerepareerd en hij vliegt de volgende dag in de fik, dan wil de verzekeraar weten of degene die dat onderhoud gedaan heeft het juiste diploma heeft.’ 

‘Als je op basis van competenties matcht, kun je de huidige vaardigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van iemand bij elkaar optellen’

De schaarste op de arbeidsmarkt zal werkgevers dwingen om anders te denken, gelooft Peters. ‘Werkgevers zijn vaak nog op zoek naar een kandidaat die nu past. Maar ze moeten gaan kijken naar kandidaten die passend kunnen worden. Als je op basis van competenties matcht, kun je de huidige vaardigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van iemand bij elkaar optellen. En misschien past iemand dan juist wel goed bij een vacature. Zo vond ik bijvoorbeeld op basis van een certificaat, dat gelukkig keurig in de gegevens geregistreerd stond, een gereedschapskeurder voor een vacature. Helaas bleek dat certificaat verlopen te zijn. De werkgever wilde al verder zoeken, maar in de krappe arbeidsmarkt was dit mijn enige kandidaat. Met scholingsbudget hebben we toen geregeld dat die meneer zijn certificaat opnieuw kon halen en daarna aan de slag kon.’ 

Matchen blijft mensenwerk

Goed geregistreerde gegevens maken matchen makkelijker, maar met enkel goed geregistreerde competenties en certificaten ben je er uiteraard niet. ‘Als ik een koerier zoek, kan ik vrij eenvoudig iedereen met een rijbewijs B vinden. Maar lang niet iedereen wil koerier worden. Dus op basis van alleen die gegevens moet ik altijd nog de telefoon oppakken en in gesprek gaan met best veel werkzoekenden. Hoe beter en completer de gegevensset is, hoe beter de grove match is en hoe sneller ik de juiste persoon aan de telefoon krijg. Ook met VUM is én blijft matchen uiteraard mensenwerk.’  

VUM wil de gezamenlijke dienstverlening op de arbeidsmarkt makkelijk maken. Zo helpt het Werklandschap van de VNG om een gemeenschappelijk denkkader en taal te creëren, met ruimte voor lokale verschillen in beleid, doelgroepen en inzet van middelen. Het verbeeldt welke dienstverlening gemeenten bieden om werkzoekenden te begeleiden naar (on)betaald werk en welke dienstverlening werkgevers wordt geboden om te komen tot de beste kandidaat op hun vacature. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? In een reeks van zeven interviews nemen we je mee in de praktijk van de dienstverlening.

Andere artikelen in deze reeks