Home

Meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Dat is het doel van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM), een samenwerking van VNG, UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om zo te zorgen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature.

Om meer mensen aan werk te kunnen helpen en werkgevers zicht te geven op meer potentiële werknemers, werken het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG en UWV samen met andere partijen op de arbeidsmarkt aan de verbetering van de uitwisseling van matchingsgegevens. 

Dit doen we in het programma VUM. VUM maakt het mogelijk dat publieke en private bemiddelaars, zoals gemeenten, sociaal ontwikkel-bedrijven, re-integratiebureaus en uitzendbureaus elkaars profiel- en vacaturegegevens kunnen gebruiken om te matchen. Ook buiten hun eigen regio of organisatie. 

Hiervoor biedt VUM een uitwisselingsvoorziening, waarmee bemiddelaars vanuit hun eigen systemen gegevens kunnen uitwisselen met elkaar. In één uniforme taal, die is vastgelegd in een gegevensstandaard. Hierin staan niet alleen opleidingen en ervaringen, maar ook vaardigheden en interesses. 

Om gegevens uit te kunnen wisselen maken we gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld privacy en informatiebeveiliging. Door deze uitwisseling van gegevens ontstaan meer mogelijkheden om te matchen. Om de juiste werkzoekende duurzaam te koppelen aan de juiste vacature. Voor betaald, onbetaald, beschut, beschermd of vrijwilligerswerk.