Pilots

Op termijn kunnen gemeenten en UWV in heel Nederland aansluiten op de uitwisselvoorziening van VUM. Om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat, samen met verschillende pilotpartijen, de techniek en de standaarden in pilots in verschillende regio’s in Nederland te beproeven. Welke voorbereidingen zijn bijvoorbeeld nodig om aan te sluiten? Waar lopen de deelnemers in een pilot tegenaan? Welke impact heeft VUM op de bedrijfsvoering en processen? De voorbereidingen van een pilot leiden al tot betere gegevensstandaarden, een goed werkende infrastructuur binnen een passend wettelijk kader. 

Drie pilots

In drie pilotregio’s worden de techniek en standaarden beproefd. De stuurgroep van het programma VUM heeft op 27 september 2023 de pilotportefeuille officieel vastgesteld, bestaande uit de volgende pilotregio's:

  1. Gemeenten Almere en Lelystad, Werkbedrijf Lelystad en UWV Werkbedrijf Flevoland;
  2. Arbeidsmarktregio Groningen;
  3. Arbeidsmarktregio Achterhoek.

Het doel is dat uiteindelijk alle publieke bemiddelingsorganisaties kunnen aansluiten op VUM. De pilots dragen hieraan bij doordat er inzicht komt in hetgeen wat goed gaat maar ook de verbeteringen die nog nodig zijn.

Pilotregio's

Vanaf 2021 werken in drie pilotregio’s verschillende koplopers samen met hun ICT-partners om VUM in de praktijk te beproeven. 

Kaart van Nederland waarin de vier pilotregio's zijn aangegeven waarin VUM in de praktijk beproefd wordt.

Arbeidsmarktregio's