Toegankelijkheid

Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Bovendien is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 Daarover moeten sites verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

Toegankelijkheidsverklaring Matchingsgegevens.nl

Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid.

Verplichte standaarden

De toegankelijkheidseisen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wil u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.