VUM voor techpartners/softwareleveranciers

Techpartners, leveranciers van software in het Werkdomein, die gebruik willen maken van de VUM-uitwisselvoorziening, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met het VUM Team. Dat kan per e-mail postbusvum@minszw.nl. Op die manier kunnen vragen gesteld worden en worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld. Dit is ook de manier om ideeën uit te wisselen. Met behulp van de representatieve testomgeving kan ook de eigen software getest worden met de uitwisselvoorziening. 

Daarnaast wordt alle benodigde informatie toegankelijk (zoals de landelijke VUM-gegevensstandaarden en de koppelvlakspecificaties) die noodzakelijk is om goed gebruik te kunnen maken van de VUM-uitwisselvoorziening.