VUM voor techpartners

Techpartners, leveranciers van software in het Werkdomein, die hun software willen aansluiten op de VUM-uitwisselingsvoorziening, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen. Dit kan per e-mail naar postbusvum@minszw.nl.

Stichting Inlichtingenbureau ondersteunt leveranciers bij het aansluiten op VUM. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om snel aan te sluiten zonder zelf het wiel te hoeven uitvinden. Met behulp van de representatieve testomgeving kan ook de eigen software getest worden met de VUM-uitwisselingsvoorziening.

Ondersteuning softwareontwikkeling

Om VUM te kunnen gebruiken, moet de software van bemiddelaars aansluiten op de VUM-uitwisselingsvoorziening. Om softwareontwikkelaars hierbij te helpen, is een set ondersteunende middelen ontwikkeld. 

Softwareontwikkeling

Om te zorgen dat VUM in de praktijk gebruikt kan worden, moeten de systemen van bemiddelaars bij gemeenten en UWV technisch gekoppeld kunnen worden aan de VUM-uitwisselvoorziening. 

Het programma VUM heeft één centrale uitwisselingsvoorziening gerealiseerd, waarop alle bemiddelaars aansluiten. Deze uitwisselingsvoorziening is het vaste koppelpunt tussen de verschillende systemen. De bemiddelaars zelf blijven met hun eigen systeem werken, maar de uitwisselvoorziening maakt het mogelijk om tussen die systemen gegevens uit te wisselen.  De ontwikkeling en het beheer van de VUM-uitwisselingsvoorziening wordt uitgevoerd door Stichting Inlichtingenbureau.

Gegevensstandaarden en afspraken

In de  gegevensstandaarden wordt vastgelegd welke gegevens gedeeld kunnen worden en in welk format. Aan het gebruik van de gegevensstandaarden is een aantal afspraken verbonden over het gebruik van de gegevens, de  samenwerking, beveiliging en privacy (AVG). Deze afspraken maken het mogelijk om gegevens zorgvuldig en veilig te delen.

Testomgeving

Voor techpartners is er een omgeving beschikbaar waar de door de techpartner gerealiseerde API in acceptatie kan worden genomen. Dit gaat onder begeleiding van onze beheerpartij, Stichting Inlichtingenbureau. Er is een volledige documentatieset beschikbaar voor de techpartner in een GitLab-omgeving.

Voor de techpartners zijn er ook datatestsets beschikbaar die kunnen worden gebruikt, waarbij de verwachte resultaten eveneens worden aangeboden. Dit om het accreditatieproces met zo min mogelijk inspanning voor de techpartner in nauwe samenwerking te realiseren.

Mail naar postbusvum@minszw.nl om in contact te komen met onze ontwikkelaars; ze helpen je graag!

VUM-aansluitkit voor softwareontwikkelaars

Om de koppeling met VUM zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft het programma VUM een VUM-aansluitkit gemaakt. Deze bevat de VUM-gegevensstandaarden voor profielen en vacatures, de koppelvlakspecificaties en informatie over de context en werking van VUM.

Koppelvlakafspraken en -specificaties

Voor het versturen en ontvangen van de gegevens is een koppelvlakverbinding nodig binnen de systemen van de bemiddelaars. De software voor deze verbinding wordt niet geleverd door VUM, maar wordt ontwikkeld door de softwarepakketleveranciers van de bemiddelaars. Deze verbinding moet voldoen aan een set koppelvlakafspraken.

De koppelvlakspecificaties geven inzicht in de werking van het koppelvlak en maakt het mogelijk om aan te sluiten op de VUM-uitwisselingsvoorziening. Een belangrijk onderdeel is de API-beschrijving, die nodig is voor technisch specialisten om aan te sluiten op VUM.

Onderstaande links verwijzen naar de brondocumenten van het koppelvlak dat gebruikt wordt voor interactie met de VUM-uitwisselingsvoorziening. De koppelvlakspecificaties worden door Stichting Inlichtingenbureau onderhouden en beschikbaar gesteld via Gitlab. 

  • Koppelvlakspecificaties op Gitlab
    Het Readme-bestand (README.md) bevat de koppelvlakbeschrijving, de samenhang, de ontwerpkeuzes, de zoekfunctionaliteiten en de beschrijvingen van de API’s.
  • Releasenotes
    De releasenotes worden per release bijgewerkt. De releasenotes van alle versies zijn op deze plek te vinden.
  • OAS-contracten
    De yaml-bestanden van de verschillende API’s zijn op deze plek bijeengebracht. Je kunt naar de verschillende versies door het juiste label (tag) te kiezen.

Bij het doorontwikkelen van VUM kunnen nieuwe versies van het koppelvlak beschikbaar komen. Op de verschillende omgevingen kunnen dus ook verschillende versies van het koppelvlak staan. 

Onderhoud

Het koppelvlak wordt doorontwikkeld. VUM is onderdeel van de Suwinet-services die door BKWI ontwikkeld en beheerd worden. De afspraken die zijn gemaakt over release- en versiebeheer, wijzigingsbeheer en de communicatie daarover, gelden ook voor VUM.

Vragen?

Veelgestelde vragen hebben we gebundeld in een FAQ. Neem voor meer informatie over softwareontwikkeling met betrekking tot VUM contact op met Stichting Inlichtingenbureau