VUM voor gemeenten

VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) belooft de toekomst van bemiddeling te transformeren door werkzoekenden en werkgevers op een uiterst effectieve wijze zichtbaar te maken voor bemiddelaars voor werkzoekenden en werkgevers. Deze bemiddelaars werken bij verschillende instanties zoals  gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst versterking wordt gevonden in publiek-private samenwerking en samenwerking met onderwijs in de arbeidsmarktregio.

De ontsluiting van gegevens vindt plaats door middel van een uitwisselvoorziening die bemiddelaars bij gemeenten in staat stelt om met gestandaardiseerde en veilige gegevensuitwisseling snel en gericht matches te vinden. Hierdoor wordt tijd bespaard die vervolgens besteed kan worden aan het bieden van meer persoonlijke aandacht aan werkzoekenden en werkgevers.

Voor aansluiting op VUM wordt aanbevolen om aandacht te besteden aan Gegevensbeheer- en bescherming, met de nadruk op het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy Impact Assessment (PIA) om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De uitwisselvoorziening kan door de participerende instanties zelf worden geïmplementeerd. De softwareleverancier van een gemeente wordt betrokken om deze uitwisselvoorziening te implementeren. Het is ook mogelijk om aan te sluiten, zonder tussenkomst van een softwareleverancier. Daarvoor is het VUM Gebruikersportaal ontwikkeld.

Het programmateam van VUM ondersteunt gemeenten om de mogelijkheden van VUM te ontdekken. Op termijn kan ondersteuning worden geboden door het implementatieteam, bij de ingebruikname van VUM, op zowel op praktisch als inhoudelijk niveau, zodat een vlotte aansluiting kan worden gerealiseerd.