‘Je bereikt meer door vertrouwen te geven’

Ook in een tijd met meer vacatures dan werkzoekenden kan het een uitdaging zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk. Bijvoorbeeld voor mensen uit de sociale werkvoorziening (SW), het doelgroepenregister (mensen die in aanmerking komen voor een garantiebaan) of de bijstand. Danny Blom is jobcoach bij Werkleerbedrijf Lucrato en begeleidt mensen uit deze doelgroepen om de afstand tot de arbeidsmarkt te helpen overbruggen. ‘En om dat te doen, moet je anders kijken naar het werk dat gedaan moet worden en naar de mensen die het werk uitvoeren. Tijd nemen voor de ander is essentieel’, zegt Blom. 

Danny Blom

Voorbereidingen treffen

Als jobcoach komt Blom meestal in beeld als de match tussen werkzoekende en werkgever al is gemaakt, bijvoorbeeld als iemand al aan het werk is en het niet goed gaat. Maar hij is ook steeds vaker al eerder in het proces betrokken om de kandidaat beter te leren kennen en te kijken naar wat er mogelijk is in de dienstverlening op de arbeidsmarkt. Hij licht op als hij begint over de gesprekken die hij voert met kandidaten: ‘Voor mij is de basis belangrijk. Die moet goed zijn. Al het werk dat ik in de voorbereiding stop, in de gesprekken om de kandidaat goed te leren kennen, vormt het fundament. Hoe beter ik de kandidaat ken, hoe beter ik diegene verder kan helpen.’ 

‘Iemand met motivatie kan veel meer dan je denkt’

Laatste likje verf

In zo’n gesprek heeft Blom het niet alleen over iemands vaardigheden en motivatie, maar ook over de dromen die iemand wil bereiken, de relatie met broers en zussen en wat iemand het liefste doet in z’n vrije tijd. Hij legt uit: ‘De randvoorwaarden zijn veel bepalender voor waar iemand terechtkomt. De praktijk laat zien dat iemand het beter doet in een fijne werksfeer met fijne collega’s. Om dat te bereiken, moet je wel een open gesprek hebben met een kandidaat en niet alleen kijken naar de harde eisen die nodig zijn voor een functie. Iemand met motivatie kan veel meer dan je denkt, vaak ook meer dan iemand die alleen voldoet aan een diploma-eis. Ik vergelijk het wel eens met een verven van een kozijn; het voorwerk, zoals het schuren en plamuren, is essentieel voor het eindresultaat. De uiteindelijke plaatsing is dan ‘het laatste likje verf’.’  

Verscheidenheid aan systemen

Vervolgens is het de kunst om een profiel te maken van alle informatie die Blom heeft verzameld. Onder andere werkprofielen, logboeken en trajectplannen worden door medewerkers van Lucrato opgeslagen in een systeem – maar dat is het niet het enige systeem waar ze mee werken. Blom ziet dat er, onder meer door al die verschillende systemen, behoefte is aan een koppeling van systemen zoals VUM. ‘Het zou enorm helpen als alle verschillende systemen van organisaties in de dienstverlening met elkaar zouden kunnen praten, omdat je veel tijd kwijt bent aan alleen al het invoeren van informatie. Die tijd zou ik liever besteden met een kandidaat’, zegt Blom.  

‘VUM vergt ook discipline van de gebruikers’

Discipline

VUM zou dus een mooi middel kunnen zijn om uiteindelijk tot meer matches te kunnen komen, vindt Blom. Maar hij plaatst hier wel een kleine kanttekening bij: ‘VUM vergt ook discipline van de gebruikers. Als er geen gegevens worden ingevuld, gaat het namelijk niet werken. Aan de ene kant moeten de gegevens van de kandidaten ingevuld worden. En ook van de werkgeverskant moet dat gebeuren. Alleen zo is de informatie zo actueel mogelijk en heb je er iets aan.’  

Oprechte interesse

Voor Blom is het contact met kandidaten de essentie van zijn werk. ‘Ik haal voldoening uit het verder op weg helpen van mensen’, zegt hij. ‘En daarvoor moet je oprecht zijn. Oprecht geïnteresseerd zijn in mensen is mijn passie.’ Door interesse te tonen, krijg je meer inzicht in iemands beweegredenen, vindt hij. ‘Waarom komt iemand bijvoorbeeld vaak te laat? Je zou dat kunnen opvatten als luiheid, maar dat kan ook komen doordat iemand de kinderen naar school moet brengen. Ik probeer altijd tot de kern te komen en te kijken waar gedrag vandaan komt.’ 

Meer resultaat met vertrouwen

Als voorbeeld geeft Blom een casus waarbij hij een kandidaat begeleidde die bij een productiehal werkte. Deze kandidaat werd onhandelbaar op de werkvloer. Door in gesprek te gaan met hem, kwam Blom erachter dat hij onder andere door zijn autisme niet goed tegen veel prikkels kon. Uiteindelijk konden ze in overleg regelen dat de kandidaat bij een werkgever werd geplaatst met minder prikkels. ‘Als je mensen vertrouwen geeft en ze laat weten dat ze op je terug kunnen vallen, bereik je meer’, zegt Blom. ‘Jobcoaching is gebaseerd op vertrouwen. Ik zet mijn kandidaat altijd voorop. Mijn werk gaat om samen met de kandidaat tot inzichten te komen en uitdagingen aan te gaan. Maar uiteindelijk doet de kandidaat zelf het werk, ik geef alleen een zetje.’ 

Winst voor werkzoekenden en werkgevers

De laatste jaren ziet Blom veranderingen in de dienstverlening op de arbeidsmarkt. Zeker bij Lucrato. Zo ligt er steeds meer focus op het opbouwen van een band bij het begeleiden van werkzoekenden die door belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.. Een goede ontwikkeling als je het hem vraagt. ‘Ik kan de tijd nemen om mensen goed te leren kennen en daarnaast krijg ik ook de ruimte om mijn kennis te delen met collega’s.’  

Zo organiseert Blom in het kader van expertisebevordering een workshop om collega’s te laten ervaren wat mensen met autisme ervaren. Het Autisme Belevingscircuit is een praktische en doelgerichte workshop waarbij je ervaart wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Met de tijd die Blom kan besteden aan het delen van kennis en werkzoekenden begeleiden, hoopt hij het verschil te kunnen maken. ‘Je hoopt dat het samenwerken met een kandidaat tot iets moois leidt, tot een fijne werkplek. En als dat lukt, zijn we een stapje dichter bij meer winst voor werkzoekenden en werkgevers.’ 

VUM wil de gezamenlijke dienstverlening op de arbeidsmarkt makkelijk maken. Zo helpt het Werklandschap van de VNG om een gemeenschappelijk denkkader en taal te creëren, met ruimte voor lokale verschillen in beleid, doelgroepen en inzet van middelen. Het verbeeldt welke dienstverlening gemeenten bieden om werkzoekenden te begeleiden naar (on)betaald werk en welke dienstverlening werkgevers wordt geboden om te komen tot de beste kandidaat op hun vacature. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? In een reeks van acht interviews nemen we je mee in de praktijk van de dienstverlening.

Andere artikelen in deze reeks