VUM aansluitkit voor softwareontwikkelaars

Om de koppeling met VUM zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft het programma VUM een VUM-aansluitkit gemaakt. Deze bevat de VUM-gegevensstandaarden voor profielen en vacatures, de koppelvlakspecificaties en informatie over de context en werking van VUM.

Koppelvlakspecificaties

Onderstaande links verwijzen naar de brondocumenten van het koppelvlak dat gebruikt wordt voor interactie met de VUM-uitwisselingsvoorziening door aangesloten private en publieke partijen. De koppelvalkspecificaties worden door het Inlichtingenbureau onderhouden en beschikbaar gesteld via Gitlab. 

  • Koppelvlakspecificaties op Gitlab
    Het Readme-bestand (README.md) bevat de koppelvlakbeschrijving, de samenhang, de ontwerpkeuzes, de zoekfunctionaliteiten en de beschrijvingen van de API’s.
  • Releasenotes
    De releasenotes worden per release bijgewerkt. De releasenotes van alle versies zijn op deze plek te vinden.
  • OAS-contracten
    De yaml-bestanden van de verschillende API’s zijn op deze plek bijeengebracht. Je kunt naar de verschillende versies door het juiste label (tag) te kiezen.

Bij het doorontwikkelen van VUM komen steeds nieuwe versies van het koppelvlak beschikbaar. Op de verschillende omgevingen kunnen dus ook verschillende versies van het koppelvlak staan.