Softwareontwikkeling

Om te zorgen dat VUM in de praktijk gebruikt kan worden, moeten de systemen van bemiddelaars (gemeenten, UWV en private partijen) technisch gekoppeld kunnen worden aan de centrale uitwisselvoorziening van VUM. 

Gegevensstandaarden

In het programma VUM wordt gewerkt aan één centrale uitwisselvoorziening, waarop alle bemiddelaars aansluiten. Deze uitwisselvoorziening wordt het vaste koppelpunt tussen de verschillende systemen. De bemiddelaars zelf blijven met hun eigen systeem werken, maar de uitwisselvoorziening maakt het mogelijk om tussen die systemen gegevens uit te wisselen. VUM levert en ontwikkelt de uitwisselvoorziening. De ontwikkeling en het beheer van de uitwisselvoorziening is in handen van het Inlichtingenbureau.

In de gegevensstandaarden wordt vastgelegd welke gegevens gedeeld kunnen worden en in welk format. Daarbij horen ook afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van de gegevens, samenwerking, beveiliging en privacy. Dankzij de gegevensstandaard en de afspraken ontstaat uniformiteit, waardoor alle partijen soepel kunnen samenwerken. 

Aansluiting

Om VUM te kunnen gebruiken, moet de software van bemiddelaars aan kunnen sluiten op de uitwisselvoorziening. Bemiddelaars moeten een verzoek kunnen versturen wanneer zij een vacature zoeken voor een werkzoekende, en vragen kunnen ontvangen van werkgevers die op zoek zijn naar kandidaten om hun vacatures te vullen. 

Voor het versturen en ontvangen van die vragen is een koppelvlakverbinding nodig binnen de systemen van de bemiddelaars. Die verbinding moet voldoen aan een set koppelvlakafspraken. De software voor deze koppeling aan de kant van de bemiddelaars wordt niet geleverd door VUM, maar wordt ontwikkeld door de softwarepakketleveranciers van de bemiddelaars. 

Om softwareontwikkelaars hierbij te helpen, is een set ondersteunende middelen ontwikkeld.   

Onderhoud

Het koppelvlak wordt doorontwikkeld. Softwareontwikkelaars worden hierover geïnformeerd en hierbij ondersteund. Informeren doen we via deze website en via de nieuwsbrief voor softwareontwikkelaars. In de nieuwsbrief delen we onder andere informatie over de nieuwe versies, releases en gepland onderhoud aan testomgevingen.  Je kunt je hier opgeven voor deze nieuwsbrief.

Vragen?

Vaak voorkomende vragen hebben we opgenomen in een FAQ. Neem voor meer informatie omtrent softwareontwikkeling met betrekking tot VUM contact op met het programma VUM via programma-vum@ictu.nl.