Wet- en regelgeving

Dat overheidspartijen data met elkaar kunnen uitwisselen, is wettelijk geregeld. VUM wil het mogelijk maken dat ook private (bemiddelings)partijen kunnen aansluiten op het VUM-stelsel. Daarvoor is nieuwe wet- en regelgeving nodig én bijzondere aandacht voor privacy- en veiligheidsvraagstukken.