VUM en andere programma's en projecten

WORKit

Voor UWV valt VUM binnen WORKit, een programma waarin wordt gewerkt aan de vernieuwing van het hele ICT- en IV-applicatielandschap van UWV WERKbedrijf, ter ondersteuning van dienstverlening op maat. 

Moderniseren Werkdomein

Voor VNG valt VUM binnen het programma Moderniseren Werkdomein. Binnen dit programma wordt eraan gewerkt dat UWV en gemeenten gemakkelijk, snel en efficiënt gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, zodat het aanbod van werkzoekenden beter afgestemd kan worden op de vraag van werkgevers. 

Breed Offensief

Voor het ministerie van SZW valt VUM binnen de agenda Breed Offensief. Deze brede agenda is erop gericht om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten en moet ervoor gaan zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker kunnen vinden. 

CompetentNL

CompetentNL is het technische en inhoudelijke fundament voor dienstverlening die ‘skills’ als uitgangspunt neemt. CompetentNL is een zogenoemde ‘skillsontologie’: een gedetailleerde beschrijving van de arbeidsmarkt en opleidingen als gemeenschappelijke taal. Hierin worden soft skills zoals ‘zorgvuldig’ en ‘stressbestendigheid’ en hard skills (vakvaardigheden) zoals ‘problemen oplossen’ of ‘Spaans spreken’ beschreven en gekoppeld aan beroepen en opleidingen. Deze skills vormen een aanvulling op vaak gebruikte gegevens zoals beroep, opleiding, gewenste werklocatie, aantal uren en contractvorm.

UM voor gemeenten

Het uitwisselingsmechanisme (UM) voor gemeenten is een technische infrastructuur die ervoor zorgt dat gemeenten op een betrouwbare manier gegevens kunnen uitwisselen met andere gemeenten en andere partijen. Gemeenten kunnen via UM gegevens uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals VUM).