Proces en planningen

In het programma VUM werken verschillende partijen samen aan de verbetering van de uitwisseling van matchingsgegevens. Dat verloopt in drie fasen: ontwerp, beproeving en implementatie. 

Ontwerp

In de ontwerpfase gaven we vorm aan de uitwerking van de benodigde gegevensstandaarden voor werkzoekendenprofielen en vacatures, het uitwisselingsmechanisme en bijbehorende afspraken voor het digitaal uitwisselen van matchingsgegevens. Dat deden we in samenwerking met verschillende dienstverleners en technische partijen in klankbordgroepen. De ontwerpfase is begin 2021 afgerond. 

Beproeving

In de beproevingsfase vinden er in verschillende regio’s in Nederland  pilots plaats om zowel de techniek als het gebruik van VUM te beproeven. De deelnemers van de pilots testen het programma aan de hand van een aantal onderzoeksvragen. Kunnen gegevens bijvoorbeeld technisch uitgewisseld worden? Helpt VUM daadwerkelijk bij de matching? En zijn de gegevens en afspraken passend en voldoende?  In 2022 zullen de pilotpartijen beginnen met het uitwisselen van gegevens via VUM.  

Implementatie

Na afloop van de pilots wordt VUM landelijk in gebruik genomen en kunnen UWV en gemeenten in heel Nederland erop aansluiten. Vervolgens kunnen ook andere publieke dienstverleners aansluiten. En als de wetgeving hierover rond is, kunnen ook private bemiddelaars aansluiten. Leveranciers van matchingssoftware van zowel publieke als private bemiddelaars kunnen de technische aansluiting op VUM verzorgen. UWV bereidt momenteel de aansluiting op VUM voor. Voor gemeentelijke bemiddelaars is er een tweede mogelijkheid om aan te sluiten, als de leverancier de technische koppeling niet kan realiseren: via het uitwisselingsmechanisme Werk voor gemeenten (UM).

Ben je een bemiddelaar en wil je ook aansluiten op VUM? Kijk dan op de pagina  VUM – Hoe sluit je aan?.