Gegevensstandaarden

Een man heeft een digitaal overleg

Gegevensstandaarden

Om de uitwisseling van matchingsgegevens te verbeteren, ontwikkelt het programma VUM niet alleen een uitwisselingsmechanisme maar ook gegevensstandaarden. Hierin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en in welke terminologie. Zo ontstaat een gemeenschappelijke taal, om elkaars gegevens te kunnen benutten. De introductie van deze standaarden biedt voordelen voor werkzoekenden en werkgevers. Werkzoekenden kunnen in principe door alle werkbemiddelaars gevonden worden. Werkgevers kunnen in een grotere pool van potentiële kandidaten zoeken. 

Er is een gegevensstandaard voor vacatures, werkzoekendeprofielen en procesgegevens. De gegevensstandaarden sluiten aan op alle soorten werk en doelgroepen: betaald-, onbetaald-, beschut-, aangepast-, vrijwilligerswerk. Mensen met veel of weinig afstand tot de arbeidsmarkt en zelfs In het kader van crisis-dienstverlening. De standaarden sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande (ook internationale) standaarden (SGR, SETU, etc.)   

Vacaturestandaard

De uniforme vacaturestandaard kan gebruikt worden door werkgevers om hun vacatures via het VUM-mechanisme beschikbaar te stellen voor alle werkzoekenden en werkbemiddelaars door heel Nederland en over regio’s heen, zowel voor de publieke als de private sector. De standaard helpt werkgevers, omdat hij duidelijk maakt welke informatie aanbevolen wordt om in een vacature op te nemen om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te vinden. Behalve gebruikelijke harde eisen zoals diploma’s en werkervaring, kan deze vacaturestandaard ook skills zoals competenties en vaardigheden beschrijven. Hierdoor kunnen ook personen zonder diploma’s of formele werkervaring aan vacatures gekoppeld worden. En zijn er meer matches mogelijk, ook op basis van vaardigheden. 

Daarbij horen ook afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van de gegevens, samenwerking, beveiliging en privacy. Dankzij de gegevensstandaard en de afspraken ontstaat uniformiteit, waardoor alle partijen soepel kunnen samenwerken.  

Bekijk hier de vacaturestandaard.

Werkzoekendeprofiel

Het werkzoekendeprofiel is een set uniforme gegevens die gebruikt kunnen worden om werkzoekenden te zoeken en vindbaar te maken voor potentiële werkgevers door heel Nederland en over regio’s heen, zowel voor de publieke als de private sector. Op die manier kan dit profiel gebruikt worden om werkzoekenden te matchen aan vacatures.  

Het werkzoekendeprofiel is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek naar de benodigde standaarden en gegevens bij matchen door werkbemiddelaars in 2019/2020 in Nederland. Het weerspiegelt de meest gebruikte, meest gangbare en meest succesvolle gegevens die een werkzoekende kan gebruiken om zo snel mogelijk gevonden te worden door werkbemiddelaars.  

Om discriminatie, uitsluiting en misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen, bestaat het uniforme werkzoekendeprofiel uit een anoniem gedeelte en niet-anoniem gedeelte, dat alleen naam, email en telefoonnummer bevat.  

Bekijk hier het uniforme werkzoekendeprofiel.

Skills

Door niet alleen op basis van werkervaring en arbeidsduur te matchen, maar ook op vaardigheden en interesses (de zogenaamde skills) kunnen verrassende nieuwe matches tot stand komen. Op termijn zullen in de gegevensstandaarden deze skills daarom opgenomen worden vanuit de skillsontologie van CompetentNL. Deze animatie van UWV en SBB geeft uitleg over wat CompetentNL inhoudt.

Koppeling

Om het matchen van werkzoekenden en vacatures te vergemakkelijken, is het uniforme werkzoekendeprofiel vanaf maart 2021 gekoppeld aan de uniforme vacaturestandaard. Dit betekent dat de data-definities en het format van matchingsgegevens van beide standaarden zoveel mogelijk overeenkomen.