Gegevensstandaarden

Om de uitwisseling van matchingsgegevens te verbeteren, heeft het programma VUM ook gegevensstandaarden ontwikkeld. Hierin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en in welke terminologie. Zo ontstaat een gemeenschappelijke taal om elkaars gegevens te kunnen benutten.

De introductie van deze standaarden biedt voordelen voor werkzoekenden en werkgevers. Werkzoekenden kunnen in principe door alle werkbemiddelaars gevonden worden. De accountmanagers van Werkgeverservicepunten kunnen voor de werkgevers in een grotere pool van potentiële kandidaten zoeken. 

Er is een gegevensstandaard voor vacatures en en een voor werkzoekendeprofielen. De gegevensstandaarden sluiten aan op alle soorten werk en doelgroepen: betaald, onbetaald, beschut, aangepast en vrijwilligerswerk. De standaarden sluiten aan op bestaande (internationale) standaarden zoals SGR en SETU. 

Vacaturestandaard

De vacaturestandaard kan gebruikt worden door werkgevers om hun vacatures beschikbaar te stellen. De VUM-uitwisselingsvoorziening stelt de vacatures beschikbaar aan alle werkzoekenden en werkbemiddelaars in Nederland die zijn aangesloten. De standaard helpt werkgevers, omdat het duidelijk maakt welke informatie aanbevolen wordt om in een vacature op te nemen om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te vinden. Behalve de ‘harde’ eisen zoals diploma’s en werkervaring bevat de vacaturestandaard ook skills zoals competenties en vaardigheden. Hierdoor kunnen ook personen zonder diploma’s of werkervaring aan vacatures gekoppeld worden.

Bekijk hier de vacaturestandaard.

Werkzoekendeprofiel

Het werkzoekendeprofiel is een set gegevens die gebruikt kan worden om werkzoekenden vindbaar te maken voor potentiële werkgevers. De VUM-uitwisselingsvoorziening stelt de profielen beschikbaar aan alle werkbemiddelaars in Nederland die zijn aangesloten. Op die manier kan dit profiel gebruikt worden om werkzoekenden te matchen aan vacatures.  

Het werkzoekendeprofiel is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek naar de benodigde standaarden en gegevens bij matchen door werkbemiddelaars in Nederland. Het weerspiegelt de meest gebruikte, meest gangbare en meest succesvolle gegevens die een werkzoekende kan gebruiken om zo snel mogelijk gevonden te worden door werkbemiddelaars.  

Om discriminatie, uitsluiting en misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen, bestaat het uniforme werkzoekendeprofiel voor een deel uit gepseudonimiseerde gegevens. Daardoor kan gematcht worden op alle relevante kenmerken zonder gebruik te hoeven maken van persoonlijke gegevens zoals naam, adres en contactgegevens.  

Bekijk hier het uniforme werkzoekendeprofiel.

Skills

VUM is ook een belangrijke impuls om met vaardigheden en interesses (de zogenoemde skills) te gaan werken. Traditionele kenmerken van werkzoekenden en vacatures zijn minder geschikt om te matchen. Skills richten zich meer op de kandidaat of potentiële baan, in plaats van op het verleden van één van beiden.

Uiteindelijk zullen de skills in de gegevensstandaarden opgenomen worden, vanuit de skillsontologie van CompetentNL

Deze animatie van UWV en SBB geeft uitleg over wat CompetentNL inhoudt.