Handreiking juridische grondslagen VUM

Binnen de kaders van de SUWI-wet en de Participatiewet is het mogelijk om gegevens van kandidaten en vacatures te delen. VUM maakt het mogelijk om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Voor meer informatie kunt u het document 'Handreiking juridische grondslagen VUM' opvragen. Dit kan via e-mail postbusVUM@minszw.nl.