Solution beschrijving VUM

Dit document benoemt en beschrijft de onderdelen waaruit het VUM-stelsel is opgebouwd in functionele termen. In het bijzonder geeft dit document een beschrijving van de uitwisselingsvoorziening VUM: het functioneren van de uitwisselingsvoorziening vanuit het perspectief van de organisaties die aansluiten. Hierin is beschreven hoe de uitwisselingsvoorziening de business processen van deze organisaties ondersteunt en welke regels hierbij van toepassing zijn.