WerkgeversServicepunt Werk in Zicht start met pilot gegevensuitwisseling

Werk in Zicht neemt als arbeidsmarktregio in Groningen deel aan de pilots van het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens). Een nieuwe pilot die van start gaat is de uitwisseling van gegevens tussen publieke partijen binnen deze arbeidsmarktregio. Door software die uitwisseling veilig mogelijk maakt en duidelijke afspraken en gegevensstandaarden.

Lees meer