Accreditatie van de eerste techpartners: groene vinken uitgereikt

De bijeenkomst van Techpartners op 27 maart had een feestelijke afsluiting: de eerste techpartners hebben het accreditatieproces met succes doorlopen.

Het is lente en dat is traditioneel het broedseizoen. Dat geldt ook voor de techpartners; zij zijn volop aan het ontwikkelen om VUM goed te laten werken. Inmiddels is voor twee partijen het accreditatieproces afgerond en zij zijn officieel partners geworden. Dat was het geval voor het Inlichtingenbureau (IB) en UWV. Hun inzet is bekroond met het uitreiken van ‘de groene vink’ door Erland Smit, productmanager van VUM 
Het gouden ei werd uitgereikt aan CompetenSYS, die in de categorie ‘hybride aansluiting’ de eerste geslaagde upload heeft uitgevoerd voor de gemeente Montferland en Fijnder. Paul Ensink van CompetenSYS: “we zijn blij en trots dat het ons is gelukt om kwalitatief goede data aan te leveren. Dit gaan we zeker nog verder ontwikkelen om zodoende de dienstverlening te kunnen optimaliseren”. 
Tijdens de bijeenkomst kwam verder de overgang van programma naar landelijke implementatie aan de orde. Daarvoor wordt het beheer op dit moment ingericht door de beheerpartijen BKWI en IB. Beide zijn bekende en betrouwbare partners en zijn al langer betrokken bij VUM. 
Ook is gesproken over de testsetgenerator voor VUM. Deze is bedoeld voor de ontwikkeling van VUM en voor het accreditatieproces van techpartners. Hiermee kan een testset automatisch worden aangemaakt op basis van de koppelvlakspecificaties. Techpartners die gebruik willen maken van de testsetgenerator of van een testset kunnen contact opnemen met het programma VUM; de testset kan op maat worden gemaakt en worden aangeleverd. Er volgde een levendige demonstratie waarbij de aanwezigen input leverden vanuit de visie van een bemiddelaar. 
Interesse om op VUM aan te sluiten als dienstverlener of techpartner? Neem contact op met postbusvum@minszw.nl. 
 

Beeld: ©Johan Verhage