Tot de kern doordringen

De gemeente Almere, Werkbedrijf Lelystad en UWV werken samen in een pilot van het Programma VUM. Met een groep enthousiaste gebruikers worden waardevolle inzichten opgehaald om van VUM een succes te maken. Maar laten we eerlijk zijn, het pad naar succes kent hoogte- en dieptepunten. Gelukkig maar, want juist door de dieptepunten leren we van elkaar en dringen we door tot de kern van de zaak.

Om nog meer te leren in deze pilot en de effecten van VUM voor de gebruiker te vergroten zijn we samen met de deelnemers aan de slag gegaan. We wilden begrijpen waarom het enthousiasme soms even afneemt. Daarom hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst op 30 januari hebben de deelnemers een vragenlijst ontvangen. Die antwoorden gaven ons een beter inzicht in hun perspectief op VUM en hoe zij VUM zien in hun werkproces. Bovendien vertelden ze ons wat er moet gebeuren om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren door het uitwisselen van gegevens. Deze hebben we omgezet in activiteiten en we hebben alle activiteiten geprioriteerd.

Wat opvalt, is dat het beschikbare volume van kandidaten een punt van aandacht is. In eerste instantie kozen de pilotdeelnemers ervoor om een beperkt aantal profielen beschikbaar te stellen. Om de voordelen van VUM te benutten, is het nodig om zoveel mogelijk profielen te delen. Daarom gaan we meer profielen beschikbaar maken. Ook missen we een beter inzicht van vacatures voor kwetsbare groepen, omdat deze niet altijd digitaal worden vastgelegd. Een kleine werkgroep gaat dit oppakken. We hebben enkele technische uitdagingen besproken en oplossingen gevonden om verder uit te werken. Gebruikers lopen ertegenaan dat het VUM Gebruikersportaal intelligentie mist. Dat is een bewuste keuze, omdat leveranciers van matchingsoftware deze intelligentie wel kunnen leveren. Het gevolg hiervan is wel, dat het gebruikersportaal niet volledig aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet. Eén van de bemiddelaars merkte op dat VUM nog niet top of mind is. We hebben afspraken gemaakt om VUM als agendapunt in werkoverleggen op te nemen en meer resultaten onderling terug te koppelen. Met deze aanpak ervaren de gebruikers van VUM en hun leidinggevenden de effecten.

De bijeenkomst was intensief, waarbij de deelnemers elkaar durfden aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid. Met als resultaat een mooie set afspraken. Om iedereen te bedanken die betrokken is geweest bij de livegang, sloten we de bijeenkomst af met heerlijke taart. Vol vertrouwen gaan we de laatste fase van de pilot in, om de toegevoegde waarde van gegevensdeling te ervaren!