Softwarekwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerken: weer een geslaagde VUM-bijeenkomst voor TechPartners

TechPartners van het VUM-programma kwamen afgelopen woensdag 13 december weer samen. De leveranciers van software voor de arbeidsmarkt, die vaak al jaren betrokken zijn bij het programma, werden bijgepraat over alles wat er nu speelt rondom de implementatie van de VUM- uitwisselingsvoorziening. Hoe is de software beoordeeld? En hoe verlopen de pilots? Ook vertelde Titus Heemskerk, hoofd van de afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij het ministerie van SZW, tijdens de bijeenkomst over de visie van SZW op de hervorming van de samenwerking- in de arbeidsmarktregio's.   

Het VUM-programma is flink op stoom. Er lopen drie pilots, de gebouwde software is door externe partijen als bovengemiddeld beoordeeld en de stappen naar een landelijke uitrol van de uitwisselingsvoorziening zijn er. Om van de VUM-producten een blijvend succes te maken, is goed contact met de Klankbordgroep TechPartners cruciaal. Daarom komen de TechPartners een aantal keer per jaar samen om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken en om daarover in gesprek te gaan.  

Compliment voor ontwikkelingsteam

”In een landelijke uitrol spelen TechPartners een belangrijke rol”, benadrukt Gert Westerneng, programmamanager van VUM: “Het is dan ook duidelijk dat we dit gezamenlijk doen.” Om dit voor elkaar te krijgen moeten er goede afspraken gemaakt worden en moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarvoor is een stabiele implementatie nodig. Erland Smit, productmanager van VUM: “We willen een voorspelbare en betrouwbare partner zijn.”  

Aan de kwaliteit van de software kan het in ieder geval niet liggen. Uit een software-kwaliteitsonderzoek blijkt dat de uitwisselingsvoorziening weinig tot geen afwijkingen vertoont en bovengemiddeld scoort op veiligheid. “Ethische hackers kwamen er niet in. Dat is een groot compliment voor het ontwikkelingsteam”, zegt Erland.  

Vinkje om aan de slag te gaan

Bij een stabiele uitrol hoort ook een goed accreditatieproces. Om aan te kunnen sluiten op VUM moet een Techpartner de technische voorbereiding op orde hebben, vertelt Zehra Gül, adviseur van VUM: “Maar hoe toon je dat aan? Daarvoor zijn wij een accreditatieproces aan het inrichten. Daarmee kun je een vinkje krijgen en is duidelijk dat alles technisch gezien klaarstaat en dat je een betrouwbare partner bent.” Erland: “Het krijgen van dat vinkje, moet een doel worden voor alle TechPartners. Dat is de manier om te laten zien dat je met VUM aan de slag mag.”  

Ondertussen wordt VUM uitgeprobeerd in de pilots. Dat gebeurt in drie pilots, met ruim 20 gemeenten, meerdere samenwerkingsverbanden en UWV. De pilots lopen in de arbeidsmarktregio's Flevoland, de Achterhoek en Groningen. Renate Westdijk, coördinator van de VUM-pilots: “De pilots zijn ontzettend leerzaam. Alles wat we uit een pilot leren, passen we toe in de volgende. En alle lessen bij elkaar gaan zorgen voor een soepele landelijke uitrol. We kijken vooral naar wat allemaal nodig is qua voorbereiding. Welke professies, techniek en juridische kennis moeten aanwezig zijn in een gemeente die ermee aan de slag wil? Een deelnemer van de pilot in Flevoland gaf als feedback dat het helpt als er al een regionaal programma loopt om de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. VUM wordt daarop als een waardevolle aanvulling gezien.”  
 

In de pilots zijn meer mensen enthousiast gemaakt over het gebruik van de uitwisselingsvoorziening. “Sommige pilotdeelnemers gaan er zo enthousiast mee aan de slag en zijn nog meer gedreven dan wij om VUM tot een succes te maken!”, zegt Renate. “Het effect van VUM is nu al zichtbaar: het creëert bewustwording bij de partners. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de gegevens, ze zien hoe belangrijk het is om volledige datasets te hebben. Maar ook op het gebied van regionale samenwerkingsafspraken, werkprocessen of in de aansturing van professionals heeft VUM al een positieve invloed laten zien.”  

TechPartners bijeenkomst 13 december
Beeld: ©VUM

Betere samenwerking in arbeidsmarktregio's

Ervoor zorgen dat alle arbeidsbemiddelaars in Nederland aan de slag gaan met de matchingssoftware, komt ook neer op een sterke samenwerking in de regio. Titus Heemskerk, hoofd van de afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's bij het ministerie van SZW, zet zich al jaren in voor het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. “Wij vinden dat er nog veel beter samengewerkt kan worden tussen UWV en gemeenten. Ons doel is één loket creëren voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers binnen een arbeidsmarktregio.” VUM kan daaraan bijdragen. Het loket heet het Regionaal werkcentrum. Hier kunnen mensen terecht met vragen over werk en scholing.  

Door een betere samenwerking van alle partijen in een arbeidsmarktregio kunnen mensen die werk hebben of werk zoeken beter worden geholpen en is er maatwerk mogelijk. Dat is natuurlijk ook het doel van VUM. Elkaar beter kunnen vinden, zodat arbeidsbemiddelaars breder kunnen zoeken in vacatures of werkzoekenden. Titus: “Voor veel kwetsbare groepen in de samenleving werkt de bestaande arbeidsmarktinfrastructuur niet voldoende. Daarom willen wij hier graag in investeren.”