Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) scoort bovengemiddeld op veiligheid en ontwikkeling

Om gegevens van werkzoekenden en vacatures beter op elkaar aan te laten sluiten werkt het Inlichtingenbureau (IB) met het ministerie van SZW, UWV en VNG aan het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Het software-kwaliteitsonderzoek toont aan dat de uitwisselingsvoorziening bovengemiddeld scoort op veiligheid en de ontwikkelde software. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de realisatie van VUM.

Lees het hele artikel op de website van het Inlichtingenbureau.