Toekomstige VUM-gebruikers helpen toolkit verbeteren: ‘Een goede basis om het gesprek mee te starten!’

Voordat de arbeidsmarktregio’s aan de slag kunnen met de uitwisselingsvoorziening van VUM, is het belangrijk dat zij precies weten wat VUM kan en hoe je er gebruik van maakt. Een toolkit met hulpmiddelen helpt hen bij het verkrijgen van deze kennis. De hulpmiddelen werden tijdens een digitale sessie uitgebreid getoetst door een groepje toekomstige gebruikers. Wat werkt goed en wat kan beter? 

De uitgebreide toolkit helpt om de uitwisselingsvoorziening van VUM onder de aandacht te brengen bij degenen die ermee aan de slag gaan. Zodat de implementatie van VUM uiteindelijk soepel verloopt. De toolkit legt gebruikers precies uit wat VUM inhoudt, wat je ermee kunt en wat je er niet mee kunt. Ook zoomt de toolkit in op de aansluitmogelijkheden en helpt de gebruikers beslissen welke optie het beste bij hen past. 

Een aantal experts uit verschillende arbeidsmarktregio’s toolkit testen. In een digitale sessie werden de verschillende hulpmiddelen getoetst, zoals de praatplaat, keuzehulp en animatie. Daarbij werd onder andere gekeken naar de bruikbaarheid en begrijpelijkheid van het hulpmiddel. Ook werd de experts gevraagd of ze nog specifieke elementen of informatie misten. Gerlinde Scheper, toolkitprojectleider van VUM: “De toolkit kent een vijftal fases. We zitten nu in de fase toolkit aanscherpen en doorontwikkelen.” 

Praatplaat is basis voor goed gesprek

De toolkit-testgroep begon met de beoordeling van de presentatie over VUM. Luuk de Boer van arbeidsmarktregio Zwolle reageerde positief op de presentatie: “Zoiets helpt om het verhaal gestructureerd te vertellen in de regio. Het geeft een vruchtbare bodem om op door te gaan, om verder te praten over VUM.” De groep gaf als tip om een onderscheid te maken in welke informatie voor wie relevant is. Monique van Ingen van Midden-Gelderland: “Zo hoef je niet elke keer alle sheets te gebruiken om het verhaal te vertellen.” 

Een ander hulpmiddel om het gesprek over VUM te starten is de praatplaat. Volgens de testgroep biedt dit hulpmiddel uit de toolkit voldoende input voor het bespreken van de belangrijkste zaken. Marcel Bos van regio Friesland: “Dit is een goede basis om mee te beginnen. Maar het is wel belangrijk dat je met elkaar helder krijgt wat nou echt de meerwaarde is van VUM. Dat mis ik een beetje.” Gerlinde: “Helder krijgen waar je over gaat praten met elkaar, daar kun je de praatplaat juist voor gebruiken!” 

Mogelijkheden aansluiting op VUM

Bij de gebruikers moet van tevoren niet alleen helder zijn wat VUM inhoudt, maar ook welke aansluitingsmogelijkheid het beste bij hun organisatie past. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende opties: uitwisselen van gegevens via directe aansluiting tussen de bestaande matchingssoftware en de VUM-uitwisselingsvoorziening, via een gebruikersportaal, of via het UitwisselingsMechanisme van VNG. De keuzehulp moet gebruikers helpen bij het kiezen van de juiste optie. 

Na het bekijken van de keuzehulp had de testgroep een aantal vragen. Voornamelijk over de verbinding tussen systemen. Manon Frequin, projectleider bij arbeidsbemiddelaar Lucrato: “Wij moeten weten wat de ‘taal’ is waar we onze systemen op aan laten sluiten. Zodat we weten wat we moeten aanpassen en hoeveel tijd dat kost.” 

Veel bruikbare feedback verzameld

Vervolgens mocht de testgroep reageren op de voor de toolkit gecreëerde persona’s. Dit zijn fictieve personages die een indruk geven van waar behoeften en knelpunten van werkzoekenden, werkgevers en professionals liggen en wat VUM hierin wel of niet kan betekenen. De testgroep vond de persona’s duidelijk, maar mistte het perspectief van organisaties. Luuk: “Als organisaties weten wat het gebruik van VUM hen oplevert, dan willen ze er waarschijnlijk meteen mee aan de slag.” Op het laatste onderdeel van de toolkit, de animatie, reageerde de groep ook positief. Maar ook hier waren verbeterpunten en werd een suggestie gedaan voor het toevoegen van de voordelen voor de arbeidsbemiddelaar.

Zo leverde de online sessie veel bruikbare feedback op om de toolkit te verbeteren. Gerlinde vatte de test van de hulpmiddelen als volgt samen: “VUM wordt op deze manier echt een product van jullie en dat is precies de bedoeling, want jullie moeten ermee aan de slag.”

Check matchingsgegevens.nl voor meer informatie over VUM en de toolkit of stel je vraag via: postbusvum@minszw.nl.
 

Beeld: ©VUM