VUM-team praat techprofessionals bij: ‘We gaan graag in gesprek over successen én uitdagingen’

De afgelopen maanden is er een hoop gebeurd rondom het VUM-programma. De eerste pilot loopt en twee anderen volgen komend kwartaal. Het gebruikersportaal is geoptimaliseerd en in gebruik. Tijd om de TechPartners – techprofessionals die vaak al jaren betrokken zijn bij het programma – bij te praten én feedback bij hen op te halen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag 22 september tijdens een bijeenkomst van de Klankbordgroep TechPartners.  

Beeld: ©VUM

Een aantal keer per jaar komen de TechPartners samen om de laatste stand van zaken van het VUM-programma te bespreken. Waar staan we nu met de uitwisselingsvoorziening, waar willen we heen en waar lopen we tegenaan? Sinds de vorige bijeenkomst zijn er veel mijlpalen bereikt. De pilot in Flevoland is live en eind dit jaar zullen er ook pilots in de Achterhoek en Groningen starten. Daarnaast zijn er 180.000 vacatures van het UWV gekoppeld aan de uitwisselingsvoorziening van VUM en is het tijdelijke gebruikersportaal verder ontwikkeld op basis van gebruikerservaringen. Zo kunnen gebruikers nu ook zoeken op vacatures en favoriete vacatures worden opgeslagen.  

Belangrijke klankbordfunctie

Gert Westerneng, programmamanager VUM: “Ik vergelijk het altijd met zeilen. Het gaat goed, we liggen op koers met VUM. Maar we hebben ook te maken met invloeden. Het werken met verschillende partijen zorgt voor afhankelijkheden en een langere looptijd. Daarom hebben we het programma verlengt tot medio 2024.” 

Het komende kwartaal zal er veel informatie en kennis gehaald worden uit de pilots, over hoe gebruikers het uitwisselingssysteem ervaren. Erland Smit, productmanager van VUM: “De pilots zijn bedoeld om erachter te komen hoe we VUM kunnen verbeteren. De TechPartners vervullen hierin een belangrijke klankbordfunctie. We gaan graag met ze in gesprek over de successen, maar ook over de uitdagingen.”  

Jorick Dommerholt van Xperity, één van de aanwezige TechPartners, omschrijft hoe hij als techprofessional kan bijdragen aan het programma: “De meerwaarde van VUM zit ‘m in het veilig omgaan met gegevens van werkzoekenden. Daar is VUM erg goed in. Als techpartner kunnen we natuurlijk meedenken. Onze kracht als bedrijf is het overzichtelijk houden van CRM-systemen, klantrelatiebeheer. Vanuit die kennis kunnen wij weer een steentje bijdragen aan VUM.” 

Uitwisseling soepel laten verlopen

Die specialistische kennis is ontzettend waardevol, zegt Erland: “Binnen het VUM-team hebben we bijvoorbeeld ideeën over hoe alles zou moet werken. Zo hebben we al nagedacht over hoe het werkt met accreditatie, hoe een gebruiker toegang moet krijgen tot het gebruikersportaal. Maar we zijn vooral ook heel benieuwd hoe de aangesloten techprofessionals daarover denken.” 

Een andere uitdaging schuilt in de ontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur. Steeds meer verschillende ketenpartners zoeken elkaar op in het koppelen van kandidaten aan vacatures. Erland: “Ketenpartners werken vaak met een eigen programma. Maar ook dan moeten gegevens nog makkelijk en soepel met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Daar werken we natuurlijk hard aan.”  

Het uiteindelijk doel is een stabiele landelijke uitrol van VUM. De eindgebruiker moet uiteindelijk wel aan de slag kunnen met een goed uitwisselingssysteem, zegt programmamanager Gert. “We proberen aan de hand van pilots gebruikerservaringen te verzamelen en er zo achter te komen wat daar nou precies voor nodig is.” 

Beeld: ©VUM

VUM

Het programma VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt. VUM ontwikkelt een uitwisselingsvoorziening en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om op transparante wijze gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen.