Techprofessionals steken koppen opnieuw bij elkaar: ‘Was erg waardevol voor ons’

De afgelopen periode zijn er binnen het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) veel stappen gezet. De uitwisselingsvoorziening en een gebruikersportaal zijn klaar voor gebruik en de eerste pilot is gelanceerd in Flevoland. Tijd om de TechPartners - technische professionals die vaak al jaren betrokken zijn bij het programma - bij te praten over de laatste stand van zaken, en vooral de resultaten te laten zien.

Mensen luisteren naar presentator in de klankbordgroep
Beeld: ©VUM

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Klankbordgroep TechPartners op 14 april. De leden werden bijgepraat over de pilots van VUM, het gebruikersportaal en de plannen voor de toekomst. En er was vooral veel ruimte voor het stellen van vragen over de uitwisselingsvoorziening en het delen van feedback.

Weten wat werkt

De uitwisselingsvoorziening voor arbeidsbemiddelaars waar VUM aan werkt, krijgt steeds meer vorm. Eind januari is de eerste van de vier gebruikerspilots gelanceerd. In deze pilot testen de gemeente Almere, werkbedrijf Lelystad en UWV vanaf juni dit jaar het uitwisselen van gegevens via het gerealiseerde gebruikersportaal.

Gert Westerneng, programmamanager VUM: “Er is vooral veel overlegd de afgelopen tijd. Nu gaan we eindelijk de praktijk in. Doordat er nu in de pilots met een gebruikersportaal kan worden gewerkt, krijgen arbeidsmiddelaars een helder beeld van wat er allemaal mogelijk is met VUM. Dat is ontzettend mooi.”

Erland Smit, productmanager van VUM, noemt het een mijlpaal: “We kunnen vlieguren gaan maken, daar hebben we lang aan gewerkt. Nu kunnen we erachter komen wat werkt in de praktijk en wat niet, wat we nog moeten verbeteren en waar nog aan gewerkt moet worden. De pilot in Flevoland geeft ons daar antwoorden op. In 2024 hopen we over te kunnen gaan tot een landelijke lancering, maar dan moeten alle foutjes er wel uit zijn!”

Iedereen weer betrokken

En daar zijn de TechPartners bij nodig. Maar na een lange periode van voornamelijk nadenken over de theorie en het vormgeven van de uitwisselingsvoorziening en het portaal, zijn niet alle technische professionals nog even betrokken als bij de start van het programma, ziet Coördinator TechPartners Johan Verhage. “Sommigen zijn al jaren aangesloten bij VUM. Ik snap heel goed dat ze het lang vonden duren voor we eindelijk in de praktijk aan de slag konden gaan. Een fysieke bijeenkomst helpt goed om iedereen weer enthousiast en betrokken te krijgen. Door bij elkaar te komen en de vooruitgang samen te bespreken, begint het programma meer te leven.”

Dat was ook te merken aan de hoge opkomst tijdens de bijeenkomst. De TechPartners werden al pratende enthousiast en kwamen tot mogelijke hobbels en obstakels waar arbeidsmiddelaars bij het gebruik van een gegevensuitwisselingsvoorziening nog tegenaan zouden kunnen lopen.

CompetenSYS is als TechPartner al zo’n vier jaar betrokken bij VUM en kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. “De sessie was enorm waardevol voor ons. Het is een uitgelezen kans om visies uit te wisselen met de andere TechPartners en te horen wat er allemaal speelt bij de ketenpartners. Zowel op het gebied van innovatie als hun bijdrage aan VUM. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar en haast een voorwaarde om op constructieve wijze met elkaar in gesprek te blijven.”

VUM

VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus. VUM ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om op transparante wijze gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen.