De eerste VUM-gebruikerspilot: een belangrijke mijlpaal

“Op weg naar een arbeidsmarkt die iedereen een plek biedt.” Die boodschap gaf minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten mee tijdens de aftrap van de gebruikerspilot van Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens (VUM) op 30 januari jongstleden in Utrecht. In de pilot testen de gemeente Almere, werkbedrijf Lelystad en UWV het uitwisselen van gegevens via een nieuw portaal. De verwachting is dat met VUM en het VUM Gebruikersportaal de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd wordt.

Tijdens de aftrap van de gebruikerspilot werd het geduld van de drie betrokken partijen beloond: het langverwachte portaal is geen concept meer, maar praktisch toepasbaar. De bijeenkomst werd geopend door gastheer Stichting Inlichtingenbureau (IB) en vanuit de gemeente Almere, werkbedrijf Lelystad en het UWV bijgewoond door verschillende disciplines die dagelijks aan het werk zullen gaan met VUM en het VUM Gebruikersportaal – onder anderen bemiddelaars, informatiemanagers en Functionarissen gegevensbescherming (FG)

“Dankzij VUM en het VUM Gebruikersportaal kunnen we eindelijk op een eenvoudige manier matchinggegevens uitwisselen en de dienstverlening verbeteren”, zei manager werkgeversdienstverlening Gerben Eenkhoorn van UWV. Ook benadrukte Eenkhoorn dat het systeem als voordeel heeft dat verschillende partijen kunnen samenwerken en tegelijkertijd de transparantie en de arbeidsmarkt voor inwoners en werkgevers kunnen vergroten, doordat het matchen minder tijdrovend en overzichtelijker wordt met VUM.

Van concept naar praktijk

De aanwezigen kregen na een korte demonstratie de gelegenheid het portaal uit te proberen met testdata. Daarbij stelden zij zoekvragen in het portaal aan de hand van formulieren. Na iedere handeling konden zij aangeven wat handig is en wat nog kan worden verbeterd. Die informatie is rechtstreeks naar het IB gegaan. Aan de hand van de feedback van de deelnemers wordt het portaal aangepast. De vernieuwde versie zal worden uitgetest in de volgende sessie op 21 februari.

“De kop is eraf”

Naast het uittesten van het systeem door de deelnemers, werd er tijdens de bijeenkomst ook uitgebreid stilgestaan bij het ontwikkelproces. De twintig aanwezigen waren zeer enthousiast en gaven opbouwende feedback op de eerste versie. Voor de deelnemers is VUM tijdens de bijeenkomst tastbaar geworden, zei Jolies van Pomeren van Programma VUM: “Deelnemers hebben nu de werking van VUM kunnen zien en uitproberen.” Duidelijk werd dat de deelnemers vanuit de verschillende organisaties graag willen samenwerken. “Ik zie het helemaal voor me om VUM te gaan gebruiken,” zei een consulent van werkbedrijf Lelystad.