Pilots

Op termijn kunnen gemeenten en UWV in heel Nederland aansluiten op de uitwisselingsvoorziening van VUM. Om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat we eerst samen met verschillende pilotpartijen de techniek en de standaarden in pilots in verschillende koploopregio’s in Nederland beproeven. Welke voorbereidingen zijn bijvoorbeeld nodig om aan te sluiten? Waar lopen de pilotdeelnemers tegenaan? Welke impact heeft VUM op de bedrijfsvoering en processen? Zo zorgen we voor betere gegevensstandaarden, een goed werkende infrastructuur en een wettelijk kader dat past als een handschoen. 

Vier pilots

In 2021 is het ontwerp van VUM afgerond en zijn de voorbereidingen voor de pilots van start gegaan, waarin vanaf 2022 wordt onderzocht hoe VUM in de praktijk werkt. Hiermee krijgen we scherp wat goed gaat en wat nog kan worden verbeterd, om vervolgens te zorgen dat alle publieke bemiddelingsorganisaties kunnen gaan aansluiten op VUM. 

Elk van de vier pilotregio’s bepaalt zelf waarop het accent in de beproeving ligt. Maar in het algemeen verlopen de beproevingen volgens vaste stappen. De eerste stap is een presentatie van het programma VUM en een verkennend gesprek in de betreffende arbeidsmarktregio om duidelijk te krijgen welke partners mee willen doen. 

Impactanalyse

Door middel van een impactanalyse kunnen de regio’s vervolgens meer de diepte in. Uit deze analyse komt bijvoorbeeld naar voren hoe de werkzoekendendossiers in de regio geordend zijn en hoe de huidige informatievoorziening eruitziet. 

Plan van aanpak

Op basis van de impactanalyse maken we met de regio een plan van aanpak, waarbij we drie componenten onderscheiden: de gegevensstandaard (welke gegevens kunnen uniform worden gedeeld), de uitwisselingsvoorziening (is er al een geschikte leverancier geselecteerd die het eigen systeem kan koppelen aan de andere systemen of moet er nog een gevonden worden) en het afsprakenstelsel (met daarin afspraken over bijvoorbeeld aansluiting, privacy en beveiliging). Door het opgestelde plan van aanpak uit te voeren zal VUM binnen de pilotregio’s worden geïmplementeerd, waarna uitwisseling via VUM mogelijk is. 

Gedurende de pilot onderzoeken we bij elk van die drie onderdelen onder andere hoe het functioneert, waarin we moeten investeren en wat verbeterpunten zijn. Op basis van die gegevens verbeteren we het VUM-stelsel en laten we het beter aansluiten op de praktijk.