Handreiking juridisch kader VUM

In dit document wordt de juridische ruimte geschetst waarbinnen de pilots van het VUM-programma georganiseerd kunnen worden. Deze handreiking beoogt kandidaten te ondersteunen bij het opstellen van een pilotplan en wordt op dit moment voor de VUM-pilots gebruikt. Vanuit het VUM-programma wordt constructief meegedacht bij de vormgeving van pilots. Er is wetgeving in de maak die op termijn de gewenste gegevensdeling zal ondersteunen.