Sessies over samenwerking leggen de basis voor VUM-pilots

VUM is meer dan alleen techniek. De samenwerking tussen verschillende partijen op de arbeidsmarkt staat centraal. Om tot succesvolle matches tussen werkzoekenden en werkgevers te komen, is het dan ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het samenwerkingsproces. Daarom  organiseert het programma VUM hierover sessies voor de pilotdeelnemers. 

Samenwerkende mensen

‘Het programma VUM is gericht op gegevensuitwisseling. Dat is een vrij technisch verhaal, maar het gaat niet alleen over techniek. Het draait juist ook om de dienstverlening’, legt Zehra Gül uit. Zij is betrokken bij het programma VUM en heeft vanuit die rol veel contact met de pilot Midden-Utrecht. ‘Door de nieuwe uitwisselvoorziening en de nieuwe manier van gegevens delen verandert er ook wat in de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio. Eerst hoefden afzonderlijke partijen alleen in hun eigen systeem te registreren dat een werkzoekende op gesprek ging. Maar met VUM is het nodig dat mensen van buiten de eigen organisatie daar ook over geïnformeerd worden.’

Daarom is het voor partijen die met VUM aan de slag gaan belangrijk om duidelijke afspraken te maken over samenwerkings- en afstemmingsprocessen. Op dit moment zijn dat alleen nog de pilotdeelnemers. Voor de pilots organiseert het programma VUM daarom sessies over de inrichting van het samenwerkingsproces. De pilot Midden-Utrecht was als eerste aan de beurt, met vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners: FERM Werk, de gemeente Utrecht, UWV Midden-Utrecht en Werk en Inkomen Lekstroom. 

Contact leggen

‘We begonnen met uitleg over het programma VUM en het werkproces. Er waren een aantal vragen waarop we met de sessie antwoord wilden geven’, vertelt Zehra. ‘We verwachtten bijvoorbeeld dat er vragen zouden zijn over degene waarmee je contact moet leggen als er een match is tussen een werkzoekende en een vacature. Is dat met de werkzoekende of de werkgever? Of misschien juist met de bemiddelaar? Dat hebben we tijdens de sessie besproken.’ 

Zulke vragen bleken niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Verschillende partijen hebben nu eenmaal verschillende manieren van werken. ‘UWV vond het logisch om als bemiddelaar de werkzoekende te bellen wanneer het profiel al op Werk.nl staat. Maar voor sommige doelgroepen, Wajongers bijvoorbeeld, was het beter om contact te leggen met de adviseur. De gemeente vond juist dat het altijd via de adviseur moest gaan, zeker wanneer je met werkgevers te maken hebt.’

Aanpak en ervaringen delen

Eén van de sessies was digitaal, de ander was op locatie en daarmee de eerste keer dat de deelnemers elkaar na tig digitale overleggen fysiek ontmoeten. Er was dan ook veel ruimte voor onderlinge gesprekken en voor het delen van de aanpak en ervaringen van hun eigen organisaties. ‘Je werkt toch vaak alleen binnen je eigen organisatie. Nu bekeken we samenwerking meer vanuit de arbeidsmarktregio’, vertelt Bettina Jonker, die vanuit de regio coördinator van de pilot Midden-Utrecht is en meedeed met de sessies. 

‘Om goede samenwerkingsafspraken te kunnen maken moeten we ook weten hoe het nu loopt bij alle organisaties’, legt Bettina uit. ‘Het was heel nuttig om meer inzicht te krijgen in hoe de verschillende pilotpartijen omgaan met bemiddeling. Bij de ene organisatie is bijvoorbeeld één accountmanager die werkzoekenden bemiddelt. Bij een andere organisatie is daar een hele afdeling voor.’

De basis is gelegd

Daarna konden concrete afspraken gemaakt worden. Bettina: ‘We willen gegevens met elkaar uitwisselen via het VUM-koppelvlak. Maar hoe gaan we dat praktisch gezien doen? Als ik een vacature heb en daar via het koppelvlak een kandidaat voor vindt die bij een andere organisatie staat ingeschreven, met wie binnen die organisatie neem ik dan contact op? Is dat een vaste persoon? En moet diegene dan binnen een vaste termijn reageren? Dat hele werkproces hebben we tijdens deze sessies op papier gezet.’

‘In die zin is in deze sessies de basis gelegd om echt met de pilots aan de slag te kunnen’, legt Zehra uit. ‘De partijen in de pilot weten nu van elkaar hoe ze samen te werk gaan. Zo zijn de sessies echt het begin voor de implementatie van VUM.’ Bettina vult aan: ‘Deze afspraken waren echt nodig. Onze privacy officers moeten bijvoorbeeld een risicoanalyse maken voordat we echt met de pilot aan de slag kunnen. Maar zij kunnen dat pas doen op het moment dat het samenwerkingsproces vaststaat.’ 

Voorbereiden op VUM

Zijn er dingen die partijen die straks willen aansluiten op VUM nu alvast kunnen doen om de aansluiting makkelijker te maken? Zehra: ‘Het is handig voor deze partijen om nu alvast te kijken welke samenwerkingsrelaties er al bestaan. Hebben ze bijvoorbeeld afspraken met andere partijen? Of wisselen ze misschien al gegevens uit? En als die samenwerking nog niet bestaat, kan die dan alvast worden opgezocht? Op die manier wordt het makkelijker om straks met VUM aan de slag te gaan.’

Tip voor de aansluiting op VUM

Koplopers die aan de pilots meedoen beproeven VUM in 2022. Vervolgens kunnen gemeenten en UWV in heel Nederland aansluiten. Praat nu alvast met elkaar over de effecten van VUM op je dienstverlening en de afspraken met je samenwerkingspartners. Maak waar nodig nieuwe afspraken en zorg voor naleving en borging.