Verdiepingsfase VUM

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft recent onderzoek gedaan naar het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Het AcICT onderkent dat er behoefte is aan gestandaardiseerde gegevensdeling in het werkdomein, waarop partijen met een eigen ICT-voorziening kunnen aansluiten. Om te zorgen dat VUM leidt tot de gewenste verbeteringen in de (publieke) dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, adviseert het AcICT het programma aan te passen op een aantal punten. Het ministerie van SZW neemt de aanbevelingen over en last een verdiepingsfase in om deze met ketenpartners UWV en VNG uit te werken. 

Een man in een geel hesje werkt bij een vliegtuigvleugel

Uitwerking

In de verdiepingsfase van VUM werken het ministerie van SZW, UWV en VNG voornamelijk aan: 

  • Het verbeteren van de gegevensstandaard, om te zorgen dat deze goed aansluit bij werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • De technische werking van de uitwisseling;
  • De wijze van het beproeven van VUM, hoe het werkt in de praktijk. Waarbij VUM stapsgewijs meerwaarde gaat opleveren voor de verschillende doelgroepen; 
  • De bijbehorende afspraken, informatiebeveiliging en gegevenslogistiek. Met specifiek aandacht voor een goede positie van de werkzoekende;
  • De samenhang en afstemming met verschillende ontwikkelingen rondom VUM.

Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen. Lees hier het advies en de reactie van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.