10 maart: Online sessie 'Matchen via Skills en Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens'

Op donderdag 10 maart 2022 organiseert de Programmaraad de eerste Praktijkdag van 2022, met een online programma met thema's als werkgevers- en werkzoekendendienstverlening en gegevensuitwisseling. Sessie 7 van deze dag staat in het teken van Matchen via Skills en Verbetering Uitwisseling Matchingsgegevens. 

Een zoom-sessie op een laptop. Ernaast staat een koffiekop.

Van 14:00 tot 15:30 nemen Renate Westdijk (coördinator pilots VUM) en Wouter van Dam (senior arbeidsmarktadviseur UWV) u mee in de landelijke ontwikkelingen gegevensuitwisseling. Deze ontwikkelingen hebben als doel meer en betere matches te genereren over organisatie en regiogrenzen heen. En daarmee de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. Vervolgens zoomen we in op het matchen via skills. Het waarom, wat en hoe en welke rol u daarbij als uitvoerder hebt. Het is een praktische sessie die handvatten geeft voor werken met skills in de dagelijkse praktijk!

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze sessie op de activiteiten-pagina