Welkom op de website van het programma VUM

Meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Dat is de opdracht van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Zo willen we eraan bijdragen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature. Op onze website vind je informatie over ontwikkelingen binnen het programma én over VUM in de praktijk. 

Twee mannen groeten elkaar met hun ellebogen

Over VUM

VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus. VUM ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om transparant gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen. Kijk voor meer informatie over het programma en de gegevensstandaarden bij Over VUM.

VUM in de praktijk

VUM maakt het mogelijk dat dienstverleners op de arbeidsmarkt elkaars profiel- en vacaturegegevens kunnen inzien en gebruiken, ook buiten hun eigen regio of organisatie. Dat is een gezamenlijke inspanning van verschillende betrokkenen, waaronder beleidsmakers, softwareontwikkelaars, applicatiebeheerders en bemiddelaars. VUM raakt dan ook aan uiteenlopende onderwerpen en betekent in de praktijk verschillende dingen voor betrokkenen in verschillende vakgebieden. Op de pagina Onderwerpen vind je hierover meer informatie. 

Pilots

In verschillende regio’s gaan pilots lopen om zowel de techniek als het gebruik van VUM te beproeven. De deelnemers van de pilots testen het programma aan de hand van een aantal onderzoeksvragen. Kunnen gegevens bijvoorbeeld technisch uitgewisseld worden? Helpt VUM daadwerkelijk bij de matching? En zijn de gegevens en afspraken passend en voldoende? Meer informatie vind je bij Pilots

Vragen?

Heb je vragen over het programma VUM of over deze website? Stuur dan een email aan postbusvum@szw.nl.